وقایع بعد از عاشورا، بیعت امام سجاد با یزید

آیا امام سجاد(ع) بعد از عاشورا با یزید بیعت کرد؟

سلام

آقا سید محسن طهرانی فرزند علامه طهرانی بیان میکرد که بعد از واقعهٔ عاشورا امام سجاد با یزید به خاطر اهتمام یزید به قتل امام بیعت کرد اقوال تاریخی تا چه حد این موضوع رو تأیید می​کنند؟ شرایط امام سجاد با پدرش چه تفاوتی کرد که پدرش تن به بیعت با یزید نداد ولی ایشان با قصد تقیه بیعت کردند؟