نوجوان، فیلم مبتذل

با نوجوانی که فیلم مبتذل دیده چگونه رفتار کنم؟

سلام علیکم

یه پسر 12 ساله دارم تازه براش گوشی خریدیم وبه خاطر اینه شبکه اجتماعی روبیکا ایرانی وفکر میکردم مطمئن اجازه دادم نصب کنه حالا تو شوشیش فیلم سوپر دیدم تو را خدا بهم بگین چه رفتاری باهاش داشته باشم نمیدونم چکار کنم::؟ یعنی گوشی رو ازش بگیرم ؟ از چند سالگی باید  بهشون گوشی داد؟ تورو خئدا راهنمایی کنید خدایی ناکرده برای بچه شما پیش می امد چکار می کردید ؟