نظام عالم و گناه

آثار مخرب گناه،آثار تکوینی گناه!!!!!!

بسمه تعالی
به محضر علامه طباطبائی رحمة الله علیه برویم و ببینیم ایشان در مورد آثار گناه چه می گویند:
از استاد پرسیدم: آیا گناهان در موجودات نیز اثر مى گذارند؟ براى نمونه خسوف و كسوف نیز مربوط به اعمال بندگان است؟
فرمودند: هر پَر كاهى كه در ته چاهى حركت مى كند، موج بر مى دارد و تا به آسمانها اثر دارد. خداوند متعال مى فرماید:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ 1
و اگر مردم آبادیها ایمان آورده و به تقوا گرایند، قطعا بركاتى از آسمان و زمین بر ایشان مى گشاییم .از این آیه ى شریفه استفاده مى شود كه تقوا در جلب خیرات و نزول بركات، و گناهان در رفع و منع آنها اثر دارند، بنابر این در كسوف خورشید و خسوف ماه نیز كه از جمله خیرات و بركات هستند، اثر دارند. علماى نجوم نوشته اند: خسوف تا سه ماه در موجودات از قبیل نباتات و حیوانات اثر بد مى گذارد و به حال آنها ضرر دارد، چه رسد به گرفتگى خورشید با آن فوایدى كه نور خورشید براى موجودات دارد.
پرسیدم: در دعاى كمیل مى خوانیم : اللهم اغفرلى الذنوب التى تهتك العصم ، اللهم اغفرلى الذنوب التى تنزل النقم . 2 خداوندا! گناهانى را كه پرده ها را مى درد بر من ببخشاى. خدایا، گناهانى را كه عذاب ها را نازل مى كند بر من بیامرز.
آیا از این جملات استفاده مى شود كه هر كدام از گناهان اثر خاصى دارند؟
استاد فرمودند: بله ، چنان كه گناهان با هم فرق دارند، تبعات و آثار آنها نیز فرق دارند، و هر گناهى اثر خاصى دارد كه در دعا به بعضى از آنها اشاره شده است.

پی نوشت:
1- اعراف،96
2- اقبال الاعمال، ص 706