نجومی

رابطه حقوق نجومی ها با ایمان ( خدایا پناه میبریم به تو)

[="Blue"]سلام
حد وجدان اونهایی که حقوق نجومی گرفتند و اونها که اینو تصویب کردند و اونهایی که فهمیدند و دم نزدند چیه؟

آیا اونها به خدا ایمان دارند؟ پس نشانه های ایمانشون کجاست؟؟

[/]

برچسب: