نامزدی،شناخت

دوران عقد پایان تصمیم یا تجدید نظر در تصمیم؟؟؟؟!!!!!!

یا رئوف

دوران عقد پایان تصمیم یا تجدید نظر در تصمیم؟؟؟؟!!!!!!

مدتی ست سوالاتی ذهنم را درگیر کرده :

قضیه از آنجا آغاز می شود که چند ماهی در مورد ازدواج تحقیق و بررسی کردم و دائم سوالاتی ذهنم را مشغول کرده که جواب منطقی و درست آن را هنوز یافت نکرده ام اول از همه از کارشناس محترم تقاضای کمک می خواهم و بعد دوستان متاهل و بعد دوستان باتجربه در این زمینه

مدتی ست با دوستان متاهلم زیاد رفت و آمد می کنم و همان طور که گفتم تحقیقات زیادی در این زمینه کردم :

سوال اول: اینکه میگن دوران عقد دوران شناخته دقیقا به چه معناست؟

آیا شناخت به این معنا که مثلا طرف فهمید همسرش درغگو یا فریبکار هست به این میگن شناخت و باید در صدد حل این مشکل بر بیاد و اگر طرف درست شدنی نیست باید تا آخر عمر تحملش کنه؟؟؟؟

یا شناخت به این معنا که طرف دید مثلا همسرش فرد مذهبی نیست یا در کل اون فرد ایده آل نیست و اون چیزی که تو خواستگاری فکر می کرده نیست باید روی انتخابش تجدید نظر کنه و ترسی از بهم خوردن عقد نداشته باشه؟؟؟؟؟

علاقه چقدر تاثیر در ادامه ی این دوران داره؟