ناخوانا

این علامت در قرآن یعنی چه؟

سلام علیکم.
امیدوارم سوال را در بخش مناسب مطرح کرده باشم.
من در خواندن اعراب نسخه قرآنی که دارم مشکل دارم.
در این کتاب کل اعراب به صورت یه حرف نا معلوم نوشته.
چطور باید تشخیص داد که چه حرفی هست؟


لینک