میلاد امام حسن

ܓ✿ بوی سیبܓ✿ اشعار و قطعات ادبی ویژه میلاد کریم اهل بیتܓ✿

روییدن گل زیبای مجتبوی در بوستان حُسن نبوی، سبط اکبر،

الگوی کامل و آیینه جمال که میلادش در نیمه رمضان، رویش

گلی در بوستان ماه خدا بود، بر همه مسلمانان جهان مبارک

باد.

سلام بر مجتبای آل محمد، فرزند برومند علی و زهرا که

گوهر دریای فضیلت بود. سلام بر آن آیینه حسن ازلی که

تولد فرخنده اش در آستانه شب های قدر، برکتی مضاعف بر

سفره افطار و سحر روزه داران است.

سلام بر او که دل های شیعیان، با نسیم روح نواز نام زیبایش

صفا می گیرد و یاد او همچون عطر بهشتی مشام جان ها را

می نوازد.