مهر نبوت

مُهر نبوت چگونه پیامبری حضرت محمد (ص) را اثبات می کند؟

انجمن: 

با سلام خدمت دوستان و کارشناسان گرامی
احتراما به چه دلیل می توان مهر نبوت پیامبر (ص) را نشانه ای بر نبوت ایشان دانست؟ آیا تفاوت ظاهری با خالهای گوشتی داشته؟ و چگونه یاران پیامبر (ص) به تفاوت بین این دو پی می بردند؟
و آیا می توان مهر نبوت را از معجزات ایشان دانست؟

ممنون