معنای لغوی فقه

اطلاق کلمه «فقیه» و معنای آن

با سلام

ببخشيد يك سوال داشتم!!

آيا عنوان فقيه بر خود پيامبر هم اطلاق مي شده؟؟
كلا اولين باري كه لفظ فقيه به كار برده شد كي بود؟ به چه كساني فقيه مي گفتند؟؟
آيا اينكه فقيه را به معناي ريشه ياب معني كنيم درسته ؟؟

و بگيم :
فقیه یعنی کسی که غور میکند در معانی تا معانی واقی را بیابد که همان ریشه یابی است. ؟؟؟

منتظر پاسخ شما هستم!!