معمار جمکران

قبر «حسن بن مثله جمكرانى» کجاست؟

یا رئوف

سلام و خدا قوت

خب همون طور که میدونیم دستور ساخت مسجد مقدس جمکران به حسن بن مثله جمكرانى داده شده.میخواستم بدونم پس قبر ایشون کجاست؟چرا هیچ نشونی از ایشون نیست؟