مشركان

مشركان در حكومت اسلامى

با سلام به دوستان و تبريك ولادت حضرت صديقه طاهره،
آيا در زمان رسول الله از كفار غير اهل كتاب كه معاهد بودند جزيه گرفته ميشد؟ و آيا در كنار ساير مردم در حكومت اسلامى حق زندگى داشتند يا اينكه پيامبر آنها را بيرون راند؟
با تشكر