مسافرت با خانواده همسر

خانواده همسرم همیشه همه جا همراه من و همسرم هستند

سلام .

آیا زوجین این اختیار را دارند ک مسافرت باهم بروند یا نه باید با پدر و مادر همسر مسافرترفت ؟

تو خانواده ما یکی از فامیلهامون میگه نزدیکه به ۵ ساله ازدواج کردیم بار اول ماه عسل رو به زور و ناراحتی تنهایی رفتیم مسافرت .  یکبار دیگه همراه مادر خودم رفتیم به خاطر اینکه دخترم ۶ماه بیشتر نداشت . یکبار دیگه مادر شوهرش گفته همراه ما بیا. یکبار دیگه ک ماه آخر بارداری فرزند دومش بوده شوهرش میگه بیا تنهایی بریم مسافرت اونم قبول میکنه چه بسا ک این آقا سوئ استفاده میکنه و میره پیش مادرش میگه اونا هم میگن ماهم باهاتون میایم . حالا این فامیل ما میگه من اگر بخوام امسال هم با شوهرم و دوتا بچم برم مسافرت شکی نیست و دوباره مادر شوهرم میگه منم میخوام باهاتون بیام حالا این خانم میگه چیکار کنم . نرم مسافرت. آخه همسرش نمیتونه پیش مادرش نگه

حالا اگر همسر بگه ک من میخوام مادرم و پدرم رو با خودم ببرم مسافرت هرسال . وظیفه این خانم اینه ک هچی نگه و گوش بحرف همسر بده پس چرا زن و مرد باید باهم ازدواج کنند؟؟؟