قیامت، معاد، جهنم، بهشت، تشویق، تنبیه، روح، جسم

چه چیزی در آخرت مورد تشویق و یا تنبیه قرار می گیرد؟ روح یا جسم؟

با عرض سلام

اگر آدمی را متشکل از روح و جسم بدانیم، مشخصا چه بخشی از آدمی بر اساس اعتقادات اسلامی در آخرت مورد پاداش یا تنبیه فرار می گیرد؟ روح، جسم یا هردو؟ از پاسخگوی محترم خواهش میکنم در صورت امکان از نقل قول کردن نظر سایر علما خود داری نمایند و آنچه خود به آن معتقدند را بیان بفرمایند.
با تشکر