قطعات ادبي

دانلود كتاب موسيقي طبيعت (The Music of Nature )

[=Tahoma]

[=&amp]نام كتاب: موسيقي طبيعت
The Music of Nature
[/][=&amp]ناشر: دانا كتاب
[/]

[=&amp]كتاب «موسيقي طبيعت» شامل قطعات و نثرهاي ادبي از محمدحسين قديري در موضوعات مختلف است. نام كتاب برگرفته از يكي از متن‌هاي كتاب درباره «باران» است. شايد سؤال شود كه چرا نام كتاب اين گونه انتخاب شده است؟[/]
[=&amp]در واقع طبيعت و آفرينش، سرشار از شگفتي و عجايب است. اگر با گوش دل به نغمه‌هاي آفرينش گوش دهيم مي‌يابيم كه سراسر هستي نغمه «ياهو» مي‌زنند و فقط از خداوند دم مي‌زنند و از يكتايي خداوند، هدف زندگي و معناي آن سخن مي‌گويند. [/] [=&amp]كل هستي، هدفمند هستند و به صورت تكويني در حال تسبيح خداوند. هدف پيامبران و ائمه هماهنگ كردن آدم با عالَم (هستي) براي تسبيح و بندگي خداوند و در نهايت تكامل آدم و قرب به خداوند است.[/]
[=&amp]اگر به اين راز هستي برسيم و هماهنگ به موسيقي تكويني عالَم شويم، در اهداف و شخصيت به توحيد و يكتايي هماهنگ با يكتايي خداوند مي‌رسيم و زندگي سراسر نشاط و شادابي و آرامش خواهد شد.[/]

[=&amp]
به جهان خرم ازآنم كه جهان خرّم از اوست[/][=&amp]عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست[/]
[/]
برچسب: