فقه نیمه استدلالی

مشورت برای انتخاب موضوع فقهی!

سلام بنده کتابهایی مثل الموجز و اصول مظفر و لمعه را خوانده ام و الان مرکز مدیریت یک مقاله می خواهد حال سوال بنده این است که آیا می توانید  یک موضوع فقهی  نیمه استلالی به همراه چندمنبع به بنده پیشنهاد بدهند ؟البته اگه در ابتدا فقه نیمه استلالی را هم تعریف کنید خیلی خوب می شود  با تشکر