فرماندار فارس

زیاد بن ابیه

با سلام و احترام
زیاد بن ابیه به حکم امیرالمومنین فرماندار فارس می شود
زیاد پسر باباش؟ مگر این جانور حرام زاده نبوده است؟
مگر مردم پشت سر فرماندار نماز نمی خواندند؟ و فرماندار خطبه نماز جمعه را نیر مگر نمی خواند؟
من خیلی وقته ذهنم درگیر این موضوع است!
می دانم زیاد قبلا خوب بوده و معاویه سعی داشت اونو بکوشونه سمت خودش و امام ع هم به او منصب داد تا قانع شود مانند 100 شتری که پیامبر ص به ابوسفیان داد
اما بحث من فقط سر این است که مردم پشت سر او مگر نماز نمیخواندند؟