فرصت زندگی

فرصت در دنیا

سلام وخداقوت

در بخشی ازخطبه۲۳۰نهج البلاغه می خوانیم (پس عمل کنید تا زمانی که عمل بالا می رود و توبه سود می دهد و دعا اجابت میشود و اوضاع آرام است و قلم های ثبت اعمال درجریان است......
پنج دلیلی که امیرمومنان ع با ذکرآنها انسان را متوجه غنیمت شمردن فرصت ها می سازد چی هستند؟