غسل در قرآن

غسل از نظر قرآن کریم

باعرض سلام وادب درخصوص احکام طهارت در آیه 6 سوره مائده و آیه 43 سوره نسا اشاراتی به نحوه انجام وضو وتیمم شده است سوال : درخصوص کیفیت انجام غسل نیز آیا اشاراتی در قرآن هست یا غسل بعد از عهد معصومین تفسیر علمای دینی از آیات مربوط به طهارت میباشد لطفا دراین باره توضیحاتی ارائه بفرمایید باتشکر.