عبرت آموزی از حوادث

✘✘✘ صفحه حوادث روزنامه ها را بخوانیم؟ یا نخوانیم؟ چرا؟ ✘✘✘

انجمن: 


به نام علی اعلی

سلام به همه

دیروز برای انجام یک کار اداری رفته بودم به یک اداره، اونقدر شلوغ بود که مجبور شدم 4 ساعت تمام اونجا باشم تا کارم انجام بشه.

دیدم تا اون موقع وقتم تلف میشه، رفتم یک روزنامه خریدم و نشستم به خوندنش

یه هو دیدم نگهبان اداره اومد روبروم ایستاد و گفت: شما تا کی هستید؟

با خودم گفتم: شاید یه پارتی آشنا پیدا کردیم خدا رو شکر که کارم زودتر انجام میشه:khandeh!:

به ایشون گفتم: فعلا که هستم تا آقای ... پرونده منو امضا کنند هستم.

در جواب گفت: اگه ممکنه اون صفحه حوادث روزنامه رو به من بدین بخونم، هرموقع رفتید بهتون میدم!!!:Moteajeb!:

برام خیلی جالب بود، از میون اون همه صفحه ( صفحه سیاسی، اجتماعی ، ورزشی و ...) فقط گفت صفحه حوادث رو میخواست بخونه!

چرا؟

بخاطر جذابیتش هست؟
بخاطر عبرت آموزیش؟
یا بخاطر ارضاء حس کنجکاویش؟
یا ....

به نظر شما چرا؟

اصلا یه جور دیگه میگم:

صفحه حوادث روزنامه ها را بخونیم یا نه؟ چرا؟؟؟

کاربران عزیز نظر بدهند، لطفا با دلیل بگین

از کارشناسان هم در خواست می کنم شرکت کنند