طب اطفال

سطر اول از کتاب طب کودکان و نوزادان نلسون معتبرترین کتاب در این رشته

با سلام و ادب خدمت اساتید گرامی

چند روز قبل به مطلب جالبی برخوردم در چاپ جدید {2016} کتاب طب کودکان و نوزادان نلسون که تقریبا معتبرترین کتاب مرجع در نزد متخصیصن اطفال است و به اصطلاح به آن قران متخصصین اطفال گفته میشود در مقدمه چاپ بیستم این کتاب در همان سطر اول جمله جالبی نوشته شده است:

Whoever saves one life it is considered as if they saved an entire world

ترجمه این جمله دقیقا منطبق با ترجمه آیه 32 از سوره مبارکه مائده است {و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد گویی همه انسانها را زنده داشته است}

نظر من اینست که نویسنده این مقدمه این جمله را از قران مجید در واقع به عاریت گرفته است. امیدوارم برای دوستان عزیز نیز جالب باشد.