ضایت اله

به دنبال تایید خدا با سخت گیری

سلام من مدت یک سالیه به خیلی چیزا تو زندگیم شک کردم و الان جوری هستم که نمیدونم دقیقا چی
مورد تایید خداست.
اگر بگید به قرآن و روایات نگا کن روایاتو قبول ندارم لطفا از درستی روایات و این حرفا نگید قبلا خوندم اینصحبتا رو
اما قرآن...

برچسب: