صیغه

ماده ازدواج مجدد مردان از لايحه خانواده حذف شد

انجمن: 

ماده ازدواج مجدد مردان از لايحه خانواده حذف شد

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مبني بر ازدواج مجدد مرد، ديروز در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي حذف شد.

علي اسلامي‌پناه، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: ازدواج مجدد در كميسيون قضايي حذف شده و مقرر شده است كه به صحن علني برود.

وي ادامه داد: بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به مردان اجازه ازدواج مجدد بدون اجازه همسر داده مي‌شد، البته در صورتي كه مرد شرايط لازم از نظر اين ماده را داشته باشد كه در حال حاضر اين ماده در كميسيون قضايي حذف شده است.

* در راستاي تحكيم خانواده ماده 23 لايحه حمايت از خانواده حذف شد

خليل حيات مقدم، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار توانا گفت: ديروز در كميسيون قضايي مجلس با بررسي كارشناسان و مخالفان و موافقان، ماده 23 لايحه حمايت از خانواده حذف شد.

وي در ادامه افزود: حذف اين ماده در راستاي تحكيم خانواده صورت گرفت و حقوقدانان داخلي نيز اعتراض داشتند كه اين ماده به بنيان خانواده خدشه وارد مي كند.

در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج، اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند:
1- رضايت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ايفاء وظايف زناشويي 3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج 5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاء نقدي بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال 6- ابتلاء زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند،
7- سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند 8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه؛ 9- عقيم بودن زن 10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال.

تبصره‌ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند.

منبع