صلح ، سازش با دشمن

صلح و سازش با دشمن ؟؟؟

انجمن: 

سلام
قانون کلی قرآن کریم این است که :
الصلح خیر
صلح و دوستی و سازش و رفاقت بهتر است از جنگ و خصومت و ناسازگاری و دشمنی
بر این اساس هرگاه شرایط اقتضا کند ممکن است جامعه دینی به صلح و سازش با دشمنان هم رضایت دهد
همچنانکه نبی اکرم ص به این امر رضایت داد و امام مجتبی ع بدان مجبور گشت
به نظر شما شباهتها و تفاوتهای این صلح ها با صلح و سازش احتمالی ما با دشمنان چیست ؟
والله الموفق