شیاف،رحم زن،نجاست،ترشحات

استعمال شیاف در رحم

با سلام
شیاف را زن اگر در رحم قرار بدهد و ترشحات آن از رحم خارج شود آیا نجس است؟
رحم در ایام عادت ماهیانه نیست.
با تشکر
مقلد مقام معظم رهبری