شهید مسلم احمدی پناه

عکس: آخرین پیامک یک شهید به همسرش !!!!شهید مسلم احمدی پناه
این شهید بزرگوار اهل شهر فرادنبه از استان چهار محال و بختیاری بود
که در شهریور سال 1390 در درگیری با گروهک تروریستی پژاک
در ارتفاعات جاسوسان به شهادت رسید.

شادی روحش صلوات