شهاب

«شهاب» در لغت عرب

سلام....سوالم اینه که معنا و مفهوم کلمه ی شهاب فارق از اینکه در آیات قرآن به چه مفهوم و معنی و منظوری به کار رفته در زمان عرب جاهلیت چه معنی داشته...یعنی من کاری به آیات قرآن ندارم...خود کلمه شهاب، به تنهایی در زبان عرب مردم جاهلیت چه معنی داشته و به چه اشاره می کرده....آیا اینکه می گن معنی و منظور از کلمه ی شهاب یا حداقل یکی از معانیش همون شهاب سنگه هایی که امروز مرسومه، درسته آیا...ممکنه شهاب سنگ های امروزی، معنای جدیدی باشه که در قرون جدید به کلمه شهاب نسبت داده شده باشه...
آیا مردم دوران پیامبر هم به اون شهاب سنگ های مرسوم امروزی، شهاب می گفتن...خواهشن با ستد و مدرک پاسخ بدید....

شهاب های آسمانی ، مانع استراق السمع شیاطین از عوالم بالا میشوند

انجمن: 

با عرض سلام و ادب
در قرآن و نهج البلاغه چندجا اشاره شده است که شهاب های آسمانی ، مانع استراق السمع شیاطین از عوالم بالا میشوند و هروقت شیطانی بخواهد کلام های آسمانی را بشنود ، شهابی او را دنبال میکند و مانع او میشود.
سوالم این است که پیشگویی های نجومی که روزی را به عنوان شهاب باران اعلام میکنند و عده ای برای دیدن این بارش شهاب ، به آسمان چشم میدوزند بر چه مبنایی است؟ اگر حقیقت شهاب های آسمانی، برای زمانی است که شیطانی بخواهد استراق السمع کند پس چطور انسان ها میتوانند بارش شهابی را پیش بینی کنند؟
ممنون متشکرم