شاخصه های ایمان

تلازم ایمان و تعدد زوجات

سلام و عرض ادب

در قرآن تعدد زوجین برای عموم مرد ها ، با شرط رعایت عدالت (توان مدیریت) ، حلال اعلام شده است .

قرآن و روایات هیچ قیدی با عنوان ناتوانی زن یا عدم تمکین یا ... برای حلیت تعدد زوجین عنوان نکرده اند .

از نظر اسلام تنوع طلبی مذموم تمایل داشتن به بیشتر از 4 زن هست نه تعدد زوجین تا 4 زن.
وقتی یک مرد مومن یک خانم مجرد با ایمان و با حیا و با عفت می بینه با وجود داشتن همسر چنین تمایلی درونش نیست ؟

توضیح:

پست های ابتدایی این تاپیک از موضوع:

عقد موقت در کنار عقد دائم

جدا شده و در این تاپیک قرار گرفته است