سلامتی، نماز، اول وقت، برکات، اسلام

نماز اول وقت فراتر از یک امر واجب!

انجمن: 


[/HR] امیرالمومنین علی(علیه السلام) در نامه ای به محمدبن ابی‌بکر می‌فرماید: «مراقب وقت نمازت باش و آن را در زمان خود بخوان، نه به دلیل بی‌كارى آن را پیش از موقع بخوان و نه به سبب كارى آن را از وقتش به تأخیر بیانداز».