دین جهانی

چرا خدا فرمان عمومی کردن مسیحیت را می دهد؟

انجمن: 

سلام
امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید

چرا خداوند اجازه می‌دهد یک دین ناقص جهانی شود .

اگر تاریخ ادیان رو بخونیم ابتدا آدم و حوا بودند تا اینکه زمانه میگذره و میگذره و حضرت نوح پا به دنیا میگذارد و باز هم زمانه میگذرد و میگذرد و حضرت ابراهیم پا به عرصه وجودمیگذارد و لوط و اسماعیل و اسحاق ;

اسحاق هم فرزندی به نام یعقوب داشته که نام دیگر یعقوب اسرائیل بوده

از صلب یعقوب بنی اسراییل بوجود میان و پیامبران بعدی همه از بنی اسراییل بودند . یعنی خدا با بقیه دنیا کاری نداشته و زوم کرده بود روی بنی اسراییل

ما هم در درون کارهایمان این کار رو انجام میدیم که کار را از جایی کوچک آغاز می‌کنیم و پس از نتیجه گرفتن کار اون رو بسط و گسترش میدیم

اگر هم به یهودیت دقت کنین هیچ کسی نمیتونست و نمیتونه یهودی بشه چون شریعت موسی خاص بنی اسراییل هست و به نوعی در انحصار بنی اسراییل

و تمام پیامبران قبل از عیسی پیش بینی ظهور یک منجی از بنی اسراییل رو می‌کردند

انچنانچه سیصد و بیست پیشگویی توسط انبیا قبل از مسیح در مورد ظهورمسیح صورت میگیره

سپس مسیح ظهور میکنه و شریعت را تکمیل می‌کند

و سپس به شاگردانش دستور جهانی شدن مسیحیت رو میده

کاری بر خلاف تمام انبیا پیشین ; دقیقا بر خلاف تمام انبیا پیشین که دین رو خاص بنی اسراییل میدونستند

سوالم این هست
اگر مسیحیت ناقص است چطور مسیح اون رو از انحصار بنی اسراییل در میاره و اعلان جهانی شدن مسیحیت رو میکنه

متشکرم