دروغ، رضایت پدر، گناه

دروغ بگویم یا پدرم را از خود ناراضی کنم؟

با سلام
در مورد یک موضوعی پدرم میگوید باید دروغ بگویی ، میگوید اگر این حرفی را که من به تو میزنم نگویی یعنی دروغ نگویی، من از تو راضی نیستم. از طرفی خدا دستور داده که هرگز دروغ نگوییم و همچنین رضایت پدرو مادر را واجب شمرده. حالا تکلیف من چیست؟ چکار باید بکنم؟ آیا در این مسئله دروغ بگویم و پدرم را از خودم راضی کنم یا اینکه راست بگویم و پدرم از من ناراضی باشد ؟ این را هم بگویم که این موضوعی نیست که بتوان جوری در مورد آن صحبت کرد که نه راست گفته شود و نه دروغ. یعنی نمی شود که نه دروغ بگویم و نه راست که پدرم دلخور نشود. خواهش میکنم راه درست را به من نشان دهید، با تشکر، التماس دعا