داستانهای اخلاقی

داستانهای اخلاقی شگفت

داستان های عارفانه
با کمی دقت در این حکایات کوتاه ولی پر معنا لذت فهمیدن حقائق به انسان دست می دهد

نتیجه حرص
1- روزی پسر بچه ای در خیابان سکه ای یک سنتی پیدا کرد.او از پیدا کردن این پول آن هم بدون هیچ زحمتی خیلی ذوق زده شد.
این تجربه باعث شد که بقیه روزهاهم با چشمهای بازسرش را به سمت پایین بگیرد(به دنبال گنج).او در مدت زندگیش 296 سکه 1سنتی 48 سکه 5 سنتی 19 سکه 10 سنتی 16 سکه 25 سنتی 2 سکه نیم دلاری ویک اسکناس مچاله شده 1دلاری پیدا کرد.در مجموع 13 دلار و26 سنت.
در برابر به دست آوردن این 13 دلار و26 سنت او زیبایی دل انگیز 31369 طلوع خورشید درخشش157رنگین کمان و منظره ی درختان افرا در سرمای پاییز را از دست داد .
او هیچ گاه حرکت ابرهای سفید را بر فراز آسمان در حالی که از شکلی به شکل دیگر در می آمدند ندید. پرندگان در حال پرواز درخشش خورشید و لبخند هزاران رهگذر هرگر جزئی از خاطرات او نشد...

هدایا ی اخلاقی ارزنده برای دوستانم

سلام بر بقیةالله الاعظم ومنتظرانش

حاصل دقایق عمر انسانها تجربیاتی است که می توان آنها را در قالب کلمات وجملات به دوستان هدیه کرد .

ویا می توان از هدایایی که دیگر افراد در غالبهای مختلف به ما ارزانی نموده اند نیز برای بقیه ی دوستان هدیه فرستاد .

وسپس منتظر رحمت ماند واز رحمت فراگیر بهره برد .

منتظر هدایای ناب شما هستیم :Gol:

................................................................................ حق یارتان :roz:................................................................................