خواص سوره مائده

سلسله بحثهای خواص سور قرآن کریم /سوره مائده

فضیلت و خواص سوره مائده
مائده؛ و نام های دیگرش: عقود، المنقذه است.(1)
پنجمین سوره قرآن و دارای 120 آیه و مدنی می باشد.
از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در فضیلت این سوره نقل شده است: «هرکس که سوره «مائده» را قرائت نماید، به تعداد همه یهودیان و مسیحیان که در این دنیا نفس کشیده اند، ده حسنه به او داده می شود و ده گناه از گناهان او پاک می گردد و ده درجه به درجاتش افزوده می گردد.»(2)
ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام روایت کرده است: «سوره مائده یکباره بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نازل شده است و 70هزار فرشته هنگام نزول، آن را همراهی می کردند.»(3)
آثار و برکات سوره
1) افزایش ایمان
از امام محمد باقر علیه السلام روایت است که ایشان فرمودند: «کسی که این سوره را در هر روز پنجشنبه بخواند، ایمانش به ظلم و ستم پوشیده نگردد و کسی را با پروردگارش شریک نسازد.»(4)
2) زیاد شدن روزی
هر کس هنگام صبح آیه 114 سوره مائده را قرائت کند روزی او در آن روز از جایی رسد که خود نیز گمان ندارد.(5)
3) برآورده شدن حاجات
روز اول بعد از نماز صبح با وضو دو رکعت نماز حاجت بخواند آنگاه تا 40روز هر روز رو به قبله 100 صلوات بفرستد و آیه 114 سوره مائده را بخواند و در بین خواندن با کسی تکلم ننماید. این عمل در فتح امور بسیار مؤثر است.(6)
4) جلوگیری از سرقت و تلف شدن مال
از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «هر کس که سوره مائده را بنویسد و آن را در صندوق و وسایل و پارچه های خود قرار دهد، از سرقت و تلف شدن و از بین رفتن آنها در امان خواهد ماند...»(7)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت:
1) درمان با قرآن، ص33
2) مجمع البیان، ج3،ص257
3) همان، ص258
4) ثواب الاعمال، ص134
5) درمان با قرآن، ص34
6) همان، ص35
7) الأمان من اخطار الأسفار، ص890
منابع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، صص100-99» ؛ «خواص القرآن،ص 59» ؛ «درمان با قرآن، صص 35و34و33»