خواستگاری بدون جواب

روبرو شدن با خواستگاری که رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد

انجمن: 

من دانشجوی شهرستان هستم.یکی از همکلاسیهام تقریبا یکسال پیش تو مسیر برگشت از من خواستگاری کرد و زمانیکه از من جدا میشد به من گفت بابت هماهنگی و اشنایی بیشتر من با شما تماس می گیرم.اون اقا دیگه با من تماسی نگرفت....من احتمالا بعد از گذشت یکسال دوباره با اون اقا روبرو میشم،واقعا نمی دونم باید چه عکس العملی در مقابلش داشته باشم....چون با اصرار و التماس و تمایل زیاد از من درخواستشو مطرح کرد و با توجه به اینکه مورد خوبی هم بود من تصمیم داشتم به طور جدی بهش فکر کنم،اما حالا بابت این سکوت طولانیش خیلی از دستش عصبانی هستم،به نظر من حتی اگر به هر دلیلی نظرش عوض ش‌ده بود باید حداقل یه پیام به من می داد و کل قضیه رو کنسل می کرد....ما تو این مدت درگیر پایان نامه بودیم و چون رفتنمون به اون شهرستان برنامه خاصی نداشت تا حالا با هم روبرو نشدیم