خطور افکار بد

افکار منفی دخترم!

 

دخترم مدت زیادیه بسیار واسواس فکری گرفته ومرتب فکرهای منفی تو ذهنش میاد مثل اینکه مثلا مادرش میمیمره یا پدرش ویا اینکه مردا همه اهل خیانت هستن یا بدون دلیل ازکسی از بستگانش متنفر میشه وخیلی هم وسواس داره مخصوصا با این کرونا وگاهی میگه این فکرا دیگه ازارش میده برای رفع اونا چکار کنه.

واسواس فکری خیلی به مرگ نزدیکان وخیانتهایی که از طرف مردان رخ میدهد فکر میکند بطوریکه خوابش کم شده هر کاری رو بخاطر واسواسش چند بار انحام میده مخصوصا شستشو وکف دستاش وکف پاهاش به شدت عرق میکنه زود عصبانی میشه واصلا میلی به در جمع بودن وحتی ورزش پیاده روی هم ندارد بخاطر وسواسش چون وقتی از بیرون میاد باید بره حمام وتمام لباسش رو بشوید