خداوند رزاق

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ...

عکس های زیبا درباره نعمت های الهی

منبع : فتویا