خانواده سبز

کتابخانه تلفن همراه (خانواده) ** دانستنیهای خانواده سبز**


زندگی موفق رازهای خوب زیستن
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، 1320 -
‏عنوان و نام پدیدآور : زن‍دگ‍ی‌ م‍وف‍ق‌: رازه‍ای‌ خ‍وب‌ زی‍س‍ت‍ن‌ / ع‍ب‍اس‌ رح‍ی‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ق‍م‌‌‏‫: ج‍م‍ال‌‌‏‫، 1382.‌
‏مشخصات ظاهری :‏‫194 ص.‌
‏شابک : ‏‫‏8000 ری‍ال‌‌‌‏‫: ‏‫‌‌‌‏‎964-723-282-9‌‌‌ ؛ ‏‫10000ریال‌‏‫: ‏‫‌‌‫‌‌‌964-732-397-7‌ ؛ ‏‫‏8000 ری‍ال‌ (چاپ دوم) ؛ ‏‫16000 ریال ‌‏‫: چاپ هفتم‌‏‫: ‏‫‌‌978-964-723-297-5‌ ؛ ‏‫17500 ریال (چاپ هشتم)‌ ؛ ‏‫19000 ریال (چاپ نهم)‌ ؛ ‏‫22000 ریال(چاپ دهم)‌
‏یادداشت : ‏‫‏پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ : .‌‎Abbas Rahimi. Successful life: my streis of good life‌
‏یادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌ : 1382.
‏یادداشت : چاپ ششم: 1385.
‏یادداشت : ‏‫چاپ هفتم وهشتم : 1386.‌
‏یادداشت : چاپ نهم : 1387.
‏یادداشت : چاپ دهم: 1389.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ‏‫راه و رسم زندگی (اسلام)‌‌
‏موضوع : ‏‫راه و رسم زندگی (اسلام)‌‌ -- احادیث -- احادیث
‏موضوع : اخلاق اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‌‌BP258‏‫‌/ر3ز9 1382
‏رده بندی دیویی : ‏‫‌‌297/72
‏شماره کتابشناسی ملی : ‌م‌82-33891
عناوین اصلی کتاب شامل:
پیشگفتار؛ 1- عقل ، بهترین راهنما؛ 2- عقل ، ارزش آدمی؛ 3- عقل ، وسیله تکامل و ترقی؛ 4- عقل ، عامل اصلاح جامعه؛ 5- عقل ، همراه همیشگی دین؛ 6- عقل ، سرمایه و سربلندی زندگی؛ 7- زمان شناسی و عقل شناسی؛ 8- عقل زندگی و تغافل و تجاهل؛ 9- عقل زندگی و پرهیز از امور غیر ضروری؛ 10- دخالت بیجا نکردن؛ 11- عقل زندگی و مدارا با مردم؛ 12- عاقبت اندیشی و عقل زندگی؛ 13- عقل زندگی و دوراندیشی؛ 14- تدبیر و نظم در امور؛ 15- تحصیلات عالی و کمالات؛ 16- تجربه و عقل زندگی؛ 17- استفاده از نظریه های دیگران؛ 18- عقل زندگی و پند گرفتن؛ 19- رازداری و عقل زندگی؛ 20- برنامه دخل و خرج؛ 21- کم گویی و گزیده گویی؛ 22- سخن نیکو؛ 23- انتخاب بهتر؛ 24- عقل زندگی و محبت؛ 25- حد و مرزها؛ 26- دوری از خودخواهی و غرور؛ 27- خودشناسی؛ 28- خودشناسی و اصلاح نفس؛ 29- خرده گیری از دیگران؛ 30- پرده پوشی؛ 31- شیوه برخورد با نادانان؛ 32- پرهیز از جدال و بگومگوها؛ 33- دوری از پستی؛ 34- پرهیز از انواع آلودگی ها؛ 35- دنیا زدگی ، آفت عقل؛ 36- پرهیز از شهوت رانی؛ 37- ادب و کمال؛ 38- اعتراف به جهل؛ 39- عذر خواهی و عذر پذیری؛ 40- استقامت در زندگی؛ 41- صداقت در زندگی؛ 42- دوری از بدگویی؛ 43- جایگاه شناسی؛ 44- کار هدفدار و ارزشمند؛ 45- خویشتنداری؛ 46- پرهیز از طمعکاری؛ 47- حفظ حرمت دیگران؛ 48- حق محوری؛ 49- دوری از مواضع تهمت؛ 50- عدالت خواهی؛ 51- خوشرفتاری با مردم؛ 52- پرهیز از مردم آزاری؛ 53- حسابرسی در امور زندگی؛ 54- سپاسگزاری؛ 55- شرم و حیا لازمه عقل زندگی؛ 56- خواسته های به حق و درست؛ 57- دوری از زیاده طلبی؛ 58- قناعت؛ 59- دوری از آدم های شرور؛ 60- گمان؛ 61- همنشینی با خوبان؛ 63- نیکی کردن؛ 64- بندگی خدا ضامن سعادت؛ 65- تندی نکردن با مردم؛ 66- دوری از عهد شکنی؛ 67- پرهیز از تک روی؛ 68- اندیشیدن؛ 69- پرهیز از داوری بیجا؛ 70- پرهیز از تکبر و خودخواهی؛ 71- دوری از لجاجت؛ 72- زندگی را به بازی نگیر؛ 73- پرهیز از خوشگذرانی؛ 74- جوانمردی؛ 75- پرهیز از شوخی؛ 76- وقار و متانت؛ 77- دوری از سخن چینی و سخن چینان؛ 78- صبر در زندگی؛ 79- کسب و کار حلال؛ 80- آرزوهای رویایی؛ 81- دوری از تنبلی و بیکاری؛ 82- پرهیز از وامداری؛ 83- زیر بار ذلت نرفتن؛ 84- نجوا نکردن؛ 85- بلند سخن گفتن؛ 86- حسادت نکردن؛ 87- پرهیز از کینه توزی؛ 88- احسان؛ 89- شک نکردن؛ 90- پل عبور برای منافع دیگران؛ 91- سستی نکردن در دین؛ 92- اعتراف به ندانستن؛ 93- میان سخن دیگران وارد نشدن؛ 94- پرهیز از خشم؛ 95- محکم کاری؛ 96- قانع بودن به حق خود؛ 97- تشنه قدرت نبودن؛ 98- بی توجهی به شایعات؛ 99- خدمت به همنوعان؛ 100- پرهیز از سه خصلت زشت؛ 101- نگفتن هر چیز که شنیده شده؛ 102- حرمت شکنی نکردن؛ 103- امیدواری؛ 104- تحمل نکردن؛ 105- مسئولیت پذیری؛ 106- انصاف داشتن؛ 107- خرافه پرستی بر خلاف عقل زندگی؛ 108- دوری از تعصب؛ 109- پرهیز از زخم زبان زدن؛ 110- پرهیز از سرزنش دیگران؛ 111- پرهیز از افراط و تفریط؛ 112- سخت نگرفتن زندگی؛ 113- سختگیری بر خانواده؛ 114- قدر شناسی؛ 115- ثابت قدم بودن؛ 116- فراموش نکردن مرگ؛ 117- هوشیاری در برابر شیطنت واسطه ها؛ پی‏نوشتها

حجم: 507 kB برای گوشیهای جاوا

حجم: 481 kB برای گوشیهای اندروید
حجم: 1.2MB به صورت پی دی اف