حکم پرواز روح

نظر مراجع دینی راجع به فرافکنی و پرواز روح

باعرض سلام وارزوی قبولی طاعات و عبادات میخواستم بپرسم نظرمراجع دینی راجع به فرافکنی و پرواز روح چیست ؟ همان که اساتید میگن وارد بدن برزخی میشوند ایا برای اهل خانه وخود شخض ضرر دارد؟ مرجع تقلید اقای مکارم