حکم دانلود آهنگ

دانلود آهنگ های غیر قابل خرید

سلام. آیا دانلود رایگان آهنگ های ایرانی که خریدن آنها تقریبا غیرممکن شده اشکالی دارد؟