حضرت محمد در کتاب هندوان

حضرت محمد (ص) و اهل بیت پاک و پاکیزه در کتاب هندوان

در کتب هندوان نام به نام «ماها مادا» بر می‌خوریم
وقتی مطلب رو کامل می‌خونیم کامل باور می‌کنید که این ماها مادا, همان محمد به لهجه هندوان هست
برای تحقیق در این مورد (من تازه از بیمارستان روانپزشگری در اومدم خوثله ترجمه شو ندارم) این کلیدواژه رو جستجو کنید : His name will be Mahamad
یعنی شاخ در میاری!
من خودم از این به اصطلاح اساطیر و کتب امت‌ها کافر و مشرک زیاد خوندم! برخی کتاب‌ها دستکاری شده هستند و بعضی نوشته شیطان و بعضی سالم مانده‌اند
برای جبران نقص ایمانتون برید تو کتب چینی حضرت محمد (ص) و اهل بیتش رو جستجو کنید!