جن و بیماری های انسان

جن و بیماری انسان ها

به نام خدا باسلام و احترام می خواستم بدانم که جن ها می توانند مریضی های انسان را برطرف کنند؟ باتشکر