تعداد معصومین

ملاک انتخاب معصومین(ع)

انجمن: 
باسلام شبهه ای دارم که خیلی اذیت میکند: چرا تنها ۱۴ انسان معصوم داریم.آیا خداوند انان را اینگونه قرار داده یا خودشان باعث این بوده اند.و اینکه اگر بحث داشتن قابلیت باشد،اگر خود ائمه و...کسب کرده باشن خب چرا این همه انسان در دنیا هست نمیتوانند چنین باشند. لطفا هرچه لازم است درباره ی سوال مطرح بفرمایید.(ممکن است یه مقدار مبهم عرض کرده باشم) من سوالم اینه که چطور بین این همه انسان روی زمین فقط تعداد بسیار کمی معصوم هستن؟