تحمل مصیبت

بلاها را کوچک بشماریم یا بزرگ؟

انجمن: 
در حدیث داریم «كسى كه مصيبت هاى كوچك را بزرگ شمارد خداوند او را به مصائب بزرگ مبتلا مى كند»; (مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلاَهُ اللّهُ بِكِبَارِهَا)   از طرفی در دعای فرج داریم الهی عظم البلاء و ...   بالاخره بلا را کوچک بدانیم یا بزرگ؟