تبیین آیات

خیر و شر در قرآن

انجمن: 

سلام خدمت اساتید گرامی
یک موضوعی چند وقت هست ذهنم رو مشغول کرده. میخواستم بپرسم آیا در قرآن خیر و شر در هم آمیخته است؟