بین

خودستایی در اخلاق و فقه

انجمن: 

با سلام می خواستم بدانم مواردی نظیر خودستایی و غیره که در اخلاق عملی مطرح میشوند از نظر فقهی خرامند؟