بنی اسرائیل، برتری، فضیلت، مسئولیت

چرا خداوند قومی را بر قومی دیگر برتری می دهد؟

انجمن: 

سلام

میدانیم قوم بنی اسرائیل مورد توجه زیاد خدا بودند.پیامبران بسیاری برای آنها مبعوث شدند.ولی انها مردمانی بسیار نادان و ناسپاس و بهانه گیر بودند و طبق گفته قرآن پیامبران را آزار میداده و یا می کشتند.
با این وجود بنده اصلا درک نمیکنم چرا خدا در قرآن فرموده ما قوم بنی اسرائیل را بر جهانیان بتری دادیم؟

این سوال از جنبه دیگر هم قابل طرح است:

آیا خدایی که حکیم و عادل است میاد یک قومی ان هم قوم بنی اسرائیل را انتخاب می کند و به همه مردم جهان برتری می دهد؟
مگر خدا نباید به همه انسان ها یک جور دید داشته باشد و تفاوت فقط در انسانیت و تقوا باشد؟

قوم بنی اسرائل که خونشان رنگین تر از قوم دیگر نبود .

چرا خداوند در قرآن انقدر از بنی اسرائیل یاد میکنه

انجمن: 

سلام دوستان یه سوالی فکرم رو مشغول کرده :Gig:
چرا خداوند در قرآن انقدر از بنی اسرائیل یاد میکنه
و چرا با وجود این همه ناشکری و کفری و شرکی که داشتند باز خدا اینهمه به انها توجه داشته
و چرا مثل اقوام دیگه بلا برایشان نازل نکرده و اینهمه بر اونها صبر کرده
ممنون میشم پاسخ بدین

کارشناس بحث : میقات