برخورد با نامحرم

چگونگی سلام کردن به جنس مخالف

سلام و عرض ادب
ببخشید اگر میشه در مورد سلام کردن به جنس مخالف صحبت کنید.
مثلا در سلام کردن خانم به آقا یا آقا به خانم چه نکات و مواردی باید رعایت شود؟
این همیشه برای من سوال بوده

از وقتی که می گذارید سپاسگزارم گل