بخشش توبه کار

آیا خداوند تعهد دارد توبه کننده را ببخشد؟

سلام میخواستم بدونم که ایا خدا قولی در باره بخشش توبه کننده داده یا امکانش هست کسی رو نبخشه؟  اگه خدا قولی داده اون قول  رو برای من بیارید ممنون