امام زمان و کرونا

امام زمان(عج) و بیماری کرونا!

با سلام، چرا امام زمان عج که دارای علم غیب هستند به کسانیکه با ایشان در ارتباطند، برای نجات بشریت داروی بیماری کرونا را ذکر نکردند؟ و چرا ایشان درین مورد حتی برای شیعیان خود دارو را معرفی نکردند، تا همه از شر این بیماری رها شوند؟ چه مانعی وجود دارد؟ عده‌ای از بزرگان مدعی ارتباط با ایشان هستند یا بعضی ایشان را برای یکبار ملاقات کردند خب چرا به ایشان نگفتند داروی کرونا چیست؟ مگر نه انکه ایشان امام و ولی شیعیان هستند پس چرا شیعیانشان را با این بیماری تنها گذاشتند؟ با تشکر از پاسخ شما