ارتباط مردگان با دنیا

کیفیت ارتباط افراد فوت شده با این دنیا

سلام سوالي داشتم اينكه كسايي كه فوت شدن(حالا چه مسلمون و مسحي و...)ميتونن شاهد اين دنيا باشن؟يعني اتفاقاتي كه تو اين دنيا ميفته و بهشون ربط داره و نداره رو ميبينن يا ميفهمن؟ممنون