اختیار رجال طوسی

سبک شناسی «رجال کشی»

انجمن: 

با سلام خدمت شما و کارشناس محترم 

 کتاب «کشی» از کتابهای رجال شیعه و نه حدیث شیعه است در خصوص این کتاب سوالاتی مطرح است

1. آیا سبک نگارش آن شبیه کتابهای رجال اهل سنت است؟

2. چرا در این کتاب از راویان اهل سنت نیز نام برده شده؟

3. آیا اصل این کتاب وجود دارد؟

4. کاری که شیخ طوسی انجام داده ناظر به حذف راویان سنی بوده یا خیر.

 

متشکرم.